Охранителна дейност

Частна охранителна дейност и видеонаблюнедение.

Райт Клийнинг ООД е лицензирана по Закона за частната охранителна дейност с издаден валиден лиценз за извършване на охранителна дейност. Дружеството покрива всички изисквания за извършване на охранителна дейност по действащото законодателство и работи с подбран екип.

Райт Клийнинг ООД извършва видеонаблюдение, монтаж на сигнално-охранителна техника, контрол на достъпа, поддържа денонощен център за координация на охранителните екипи на охраняваните обекти.

Райт Клийнинг ООД има опит и в охраната на строителни и производствени бази и кариери, при които освен строгия контролно – пропускателен режим, се извършват и други специални контролни дейности в полза на Възложителя и с оглед опазване на имуществото му в обектите под охрана.

ЗА ЦЕЛТА:

 1. Извършване на оглед от професионалисти, които ще локализират критичните и опасни зони, водещи до уязвимост и създаващи риск за сигурността на Вашата собственост. По време на огледа, Вие получавате:
  • безплатна консултация в сферата на сигурността
  • възможност да изискате адаптиран с Вашите желания и потребности режим за охрана на обекта – специфично униформено облекло, подходящо поведение и култура на охранителните екипи, разположение на охранителните постове, контролно – пропускателен режим, обособяване на зони с контролиран достъп и други.
 2. Изготвяне на специално охранително предложение, включително и предложения за модернизация и оптимизация на охраната на Вашата собственост – възможност да подобрите нивото на сигурност в охраняваните зони и едновременно с това да оптимизирате разходите за охрана.
 3. Да чуем Вашето мнение – обсъждане на специално изготвеното за Вас охранително предложение. Намиране на най-адекватното и ефективно решение, което ще гарантира сигурността на Вашата собственост и ще отговори на Вашите желания и изисквания.
 4. Съгласуване на план – Охраната на обекта се осъществява възоснова на план за охрана на обекта, който отразява Вашите желания и определя: охранителния режим на обекта, режима на смени на охранителните екипи, тяхната продължителност, броя на охранителните постове и броя на охранителите на смяна, фортификационните съоръжения, контрола на достъпа, броя на КПП за обекта и зоните с контролиран достъп.
 5. Поемане на обекта за охрана от Райт Клийнинг ООД – сформиране на екип от професионалисти, които се грижат за сигурността на Вашата собственост. По време на своята работа нашите охранителни екипи:
  • изпълняват стриктно служебните си задължения, включително плана за охрана на обекта;
  • ръководят своите действия от Инструкции за действие в различни ситуации;
  • осъществяват по подходящ и дискретен начин служебните си задължения;
  • декларират задължение за конфиденциалност;
Меню